Lehen, baserritarrak lanabesak, uzta, moztuketak eta bar orgetan garraiatzen zituzten. Aldizka, orga loihan sartzen zitzaien. Leku egokietan, idiak eta behorrak erabiltzen zituzten.

Abererik ez bazuten, palanka batekin edo bakar bakarrik altxatu behar izaten zuten orga lohatz-aretik ateratzeko. Hona orga jokoaren jotorria. Lehiakide bakoitzak 350 kilotako orga bat altxatu eta birarazi behar du, timoia ardatzat hartuz. Distantzia luzeena egin duen lehiakidea da irabazlea.
Orga lurra ukitzen duen momentuan bukatzen da bakoitzaren txanda.